Nyheter

Hva skjer hos oss?

Viktig informasjon

Legekontoret 12.08.2020

Nå bestiller du tid for koronatest selv

Alle som mistenker at de kan være smittet av covid-19 kan nå be om å bli testet.

Føler du deg syk er det viktig at du kontakter fastlegen din for en vurdering først, for å utelukke

muligheten for andre alvorlige sykdommer. Fastlegen kjenner deg best og skal følge deg opp dersom

du er smittet.

Du kan også ringe koronatelefonen for testing på 51 91 40 30 og avtale tid uten å be om fastlegens

vurdering først, dersom du:

- har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19

- kan ha blitt smittet med covid-19 som nærkontakt, eller etter reise i «rødt» eller «gult» land

de siste ti dagene.

Testing og svar

Stavanger kommunes koronatelefon for testing 51 91 40 30 er åpen 08.30-15.00 mandag-fredag og

10.00-14.00 lørdag og søndag.

Testingen foregår i prøvetakingsteltet ved Stavanger Forum. Alle som skal testes må gjøre en avtale

og få et oppmøtetidspunkt. Transport må du skaffe selv. Du kan enten kjøre gjennom teltet i bil,

komme gående, syklende eller på sparkesykkel. Offentlig transport bør unngås.

Alle får svar via helsenorge.no i løpet 1-2 dager. Innlogging skjer via ID-porten. Hvis du tester positivt

for covid-19 vil du bli oppringt av smittevernoverlegen i forbindelse med smittesporing.

Trenger du informasjon om korona?

Koronatelefonen for testing er ikke en informasjonstelefon. Har du spørsmål om korona, sjekk

www.fhi.no eller ring Folkehelseinstituttets informasjonstelefon 815 55 015.

Du kan også ringe Stavanger kommunes informasjonstelefon om korona 51 50 72 20 mandag-fredag 09:00 - 16:00