company logo


Legekontoret

Er du gravid?

Gratulerer!

Vi på Byhaugen legesenter ser frem til å følge deg i ditt svangerskap, og skal forsøke å gi deg den beste oppfølging vi kan.

Kontakt

Vi anbefaler at du tar tidlig kontakt med oss for å avtale time.

Første kontroll vil du få informasjon om  svangerskapsoppfølgingen. Vi vil sammen fylle ut et skjema du skal ha med deg i hele svangerskapet (Svangerskapsjournalen) og avtale hvilke blodprøver/undersøkelser som kan gjøres.

Jordmor

Svangerskapsomsorgen i Norge deles mellom jordmor og lege, og de fleste velger å gå annenhver gang hos lege og jordmor. Du må selv bestille time til jordmor, som ofte ønsker deg inn til samtale rundt uke 16. For stavanger kommune finnes kontaktinformasjon til jordmor her:

Jordmortjenesten | Stavanger kommune

Bor du i andre kommuner, tar du kontakt med jordmor i din kommune.

Ultralyd

I svangerskapsoppfølgingen i Norge er det tilbud om 2 ultralydundersøkelser hos gynekolog:

 1. Rutine ultralydundersøkelse i uke 18-19, hvor en bestemmer termin og vurderer foster/morkake.
 2. Frivillig tidlig ultralyd i uke 10-14. Hensikten er å avdekke alvorlig kromosomfeil, og en bør selv tenke igjennom om en ønsker å gjennomføre denne undersøkelsen. Denne undersøkelsen henviser fastlegen til på time, og det er viktig at du selv har satt deg inn i hva den innebærer.Her er link til en video med informasjon om tidlig ultralyd:

Fosterdiagnostikk på Rikshospitalet - Oslo universitetssykehus

Folsyre

Alle gravide bør ta folsyretilskudd i 1. trimester, men aller helst fra 3 måneder før graviditet. Dette reduserer forekomst av ryggmargsbrokk og leppe-kjeve-ganespalte hos barnet.

Glukosebelastningsprøve

Dersom du oppfyller en eller flere av følgende kriterier anbefaler Helsedirektoratet at bør du teste om du har svangerskapsdiabetes i uke 26-28:

 1. førstegangsfødende
 2. 25 år eller eldre.
 3. bakgrunn fra Asia eller Afrika
 4. mor, far eller søsken har diabetes
 5. kroppsmasseindeks (KMI) var høyere enn 25 kg/m² før graviditetet
 6. Har du født barn tidligere:
 7. alder over 40 år uten andre risikofaktorer
 8. tidligere barn med fødselsvekt over 4500 g
 9. kjent nedsatt glukosetoleranse.
 10. tidligere komplikasjoner under svangerskap eller fødsel som er assosiert med svangerskapsdiabetes, som fastsittende skuldre under fødsel eller svangerskapsforgiftning
 11. tidligere påvist svangerskapsdiabetes

God informasjon

I et virvar av informasjon til gravide kan Helsenorge sine sider gi trygg og kvalitetssikret informasjon Gravid - Helsenorge.