company logo


Legekontoret

Blodprøver rekvirert av pasient, spesialist og sykehus


Alle blodprøver må rekvireres av lege. Dersom du ønsker å ta blodprøver hos oss, må dette avtales direkte med fastlegen i en konsultasjon (evt digitalt).

Mange pasienter opplever å få brev fra sykehuset/spesialister om å ta blodprøver på legesenteret. Etter spesialisthelsetjenesteloven har de  plikt til selv å sørge for denne tjenesten, og som de er veldig klar over. Byhaugen legesenter har likevel valgt å tilby denne tjenesten til våre pasienter under visse forutsetninger. Som pasient har en da to valg:

  1. Bestiller time hos fastlegen KUN for dette.
  2. Har rekvisisjon fra sykehuset ferdig utfylt og bestiller time på laboratoriet.