company logo


Viktig informasjon

Legekontoret

Angående legeerklæringer til bruk ved skolefravær

Angående legeerklæringer til bruk ved skolefravær

Vi  har begrensede ressurser, og det er stor pågang av elever som ønsker legeerklæring ved skolefravær.

Det er ikke nødvendig med legeeerklæring dersom man ikke nærmer seg 10 % grensen, og disse har fått melding om dette fra skolen.

Vi ber om at dette respekteres.

Har man behov for legeerklæring, sendes en ekontakt til legesenteret.

Ved fravær ut over 1 uke må pasienten inn på legetime for vurdering og attestering.

Les mer her: Fraværsgrense Udir-3-2016